Basisuniversiteit

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte

Project Het digitale dossier Van Lanschot

Project het digitale dossier

Onder leiding van twee experts van Van Lanschot uit Den Bosch, Business Consultant Marloes Burggraaf en Riskmanager Daisy Dirks, zijn 5 Kinderen van de Werkplaats Kindergemeenschap uit Bilthoven dit project begonnen met een rondleiding op het hoofdkantoor in Den Bosch. Onder leiding van de twee experts gaan onze 5 studenten een project voor het digitaliseren van bankdossiers naspelen.

Na de uitleg over het functioneren van de bank zijn ze rondgeleid langs alle plekken waar gegevens worden "gemaakt" en opgeslagen. Onder andere hebben de kinderen het archief mogen bekijken, waar alle belangrijke stukken worden bewaard. Stiekem hoopten enkelen in de kluis grote stapels munten en bankbiljetten te zien te krijgen en misschien wel goudstaven! Maar Marloes en Daisy leggen uit: Die papieren die daar liggen met handtekeningen zijn misschien wel veel meer waard.

Voor het werken met al die stukken is het natuurlijk handig als ze ook digitaal beschikbaar komen. Zo kun je ze makkelijker inzien en kunnen de originelen veilig in de kluis blijven liggen. Aan het digitaliseren van die dossiers en, belangrijker nog, aan het beschikbaar stellen van deze informatie op een werkplek, zijn natuurlijk allemaal heel strikte regels verbonden. Je wilt uiteraard niet dat iedereen zomaar alle gegevens kan inzien of wijzigen.

In de komende bijeenkomsten spelen de kinderen de rollen na die in zo'n "digitaliseringsproject" aan bod komen. Zo is er een Business Consultant die moet weten wat voor eisen alle partijen aan het project stellen, lopen de kosten niet te hoog op, wordt alles op tijd opgeleverd. Er is een vertegenwoordiger van een bedrijf die het scannen gaat verzorgen en die daarvoor een offerte moet uitbrengen. Iemand speelt de archiefmedewerker na en verder is er de rol van de jurist die in de gaten houdt dat alle stappen aan de juridische vereisten voldoen.

Nadat de rollen zijn verdeeld gaat iedereen zich inlezen en overleggen. Het duurt niet lang of er wordt al handjeklap gespeeld..... de vertegenwoordiger van het scanbedrijf wil het scannen wel voor een miljoen doen..... maar na een wat moeilijke reactie van de Business Consultant zakt de prijs al snel met tweehonderd duizend.

Het is duidelijk, we hebben hier met de bankiers van de toekomst te doen. Eerder hadden een aantal studenten al opgemerkt dat "werken bij een bank eigenlijk wel heel leuk is".

 

Geef je mening :

Wat vind je van de Basisuniversiteit?