Basisuniversiteit

  • Vergroot lettergrootte
  • Standaard lettergrootte
  • Verklein lettergrootte
Nieuwtjes

Strafrecht college retorica

Strafrecht college retorica

 Op 7 december 2009 kregen 8 studenten van de middelbare school van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven in het kader van het project strafrecht een college in retorica, van televisiemaker, acteur en schrijver Henk van der Horst.

Retorica is afgeleid van het griekse woord "rhetor" : Leraar of spreker. Retoriek staat voor welsprekendheid en  de kunst van het overtuigen. Hoe gebruik je taal om je inhoudelijke argumenten effectief te laten spreken. In het strafrechtproces zowel voor aanklager als advocaat belangrijk. En wellicht ook voor de beslisser, de rechter, want die moet zijn beslissing in het vonnis natuurlijk goed beargumenteren.

 
 

Henk laat iedere student oefenen in het verdedigen van een standpunt. Wij weten natuurlijk al lang dat ze dat goed kunnen. Toch is het heel moeilijk om dat wat je wil zeggen goed over het voetlicht te brengen. Welke woorden gebruik je? En op welke plek in je betoog? Gebruik je de woorden in dezelfde betekenis die je publiek daar aan geeft?Aan de hand van een gedicht en de voordracht daarvan, laat Henk zien hoe zuiver en mooi taal kan zijn.

De volgende keer gaat iedereen een standpunt verdedigen in een meegebrachte strafrechtcasus. Eén daarvan wordt uitgekozen om te behandelen in de rechtszaal in Den Bosch eind januari.

 

 

Start Strafrechtproject Werkplaats

Start Strafrecht Project Werkplaats

 Op 3 november 2009 startte het project Strafrecht op het voortgezet onderwijs van de Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven. Rechter Hans van Atteveld ging in gesprek met 8 studenten. Wat is strafrecht? Wie zijn er allemaal betrokken bij de strafrechtspleging in Nederland. Wat voor soort zaken krijgt een rechter op zijn bord, wat is de ergste zaak waarover hij heeft moeten beslissen? Is hij wel eens op de televisie geweest met een zaak die hij behandelde (ja, maar dat was als aanklager in een zaak, als advocaat-generaal).


Hans van Atteveld gaat aan de hand van een aantal casussen in op de complexiteit van een rechtszaak. Als rechter mag je niet twijfelen aan een veroordeling. En dat terwijl het vaak heel lastig is om aan de hand van allerlei verhalen van slachtoffer, verdachte en getuigen, een beeld te schetsen en een beslissing te nemen. Als hij dan toch blijft twijfelen, dan moet hij de verdachte vrijspreken. We vinden het belangrijker om een schuldige vrij te spreken, dan een onschuldige te veroordelen voor iets dat hij niet gedaan heeft. Vreemd genoeg zijn het vaak niet de ernstigste gevallen die het moeilijkst zijn. Moordzaken zijn juist vaak makkelijk.

Iedereen heeft recht op een eerlijk strafproces en daar hoort bij dat iedereen recht heeft op een goede verdediging, zelfs, of misschien wel juist, als iedereen denkt dat verdachte het gedaan heeft.


Dan wordt er een rechtszaak nagespeeld. Een geval van noodweer. Er is een aanklager, rechter, verdachte, getuige en advocaat. mr van Atteveld is erg onder de indruk van advocaat Titus die zijn client met verve verdedigd, "die honkbalknuppel lag onder de toonbank omdat het een cadeau voor zijn dochter was!". Ook het vonnis, door de drie rechters uitgesproken, kan zijn goedkeuring wegdragen en zo goed gemotiveerd ook!

 

De komende maanden wordt het werkbezoek voorbereid naar de rechtbank in Den Bosch. Onze studenten gaan daar een echte zitting bijwonen en krijgen daarna de gelegenheid om op de zelfde plek een zitting na te spelen.

Het was een zeer geslaagde middag, met grote dank aan mr van Atteveld.

 

Start Roboticaproject Patioschool

Start project Robotica op de Patioschool

 

Op dinsdag 6 oktober 2009, startte het roboticaproject op de Patioschool De Kleine Prins in de Bilt, onder leiding van Benjamin Zitman en Elize van Es. 6 studenten van groep 8 gaan aan de slag met robots.

Joris, Laurens, Karlijn, Casper, Linde en Nienke gaan eerst de meegebrachte robots bestuderen : een hondje, een humanoïde en een spin, allemaal gemaakt met Bioloid. Ze lopen rond, klappen met hun "handen" en het hondje gaat op zijn kop staan!

 

Wall-E is ook van de partij, in versie 2, hieronder zie je hem samen met zijn broertje versie 1.

Daarna is het tijd om zelf een robot te gaan bouwen. Dat gebeurt met Lego Mindstorms. Samen worden de modellen gekozen, die in groepjes van twee worden gemaakt. Het is de bedoeling dat er 3 robots worden geb....wat? Ze zijn al klaar! Voordat de bijeenkomst over is hebben de drie groepjes hun robot al af en rijdt die rond, objecten en zwarte strepen vermijdend en als je in je handen klapte dan keren ze.

De volgende keer wordt er op de computer geprogrammeerd en worden er wat ingewikkelder programma's gemaakt. Wordt vervolgd......

 

 

 

Start Radioproject Theresiaschool

Start Radio project Theresiaschool

Op maandag 7 september ging het radio project, onder leiding van radio amateurs PA7ZEE (Geert Paulides) en PA1JF (Hans Focke), van start. 7 studenten van de Theresiaschool in Bilthoven gaan een radio ontvanger bouwen. Een radio ontvanger voor de middengolf en die zonder batterijen werkt.

Geert legde eerst van alles uit over radio golven. Zo kunnen radio golven verschillende lengtes hebben. Daarnaast hebben ze ook een frequentie (een 'trilling'), uitgedrukt in Hertz of Hz (en kHz, oftewel kiloHertz voor 1000 Hz). Voor het uitrekenen van de golflengte gebruikt men de formule : Golflengte = Lichtsnelheid/Frequentie.

Zo kunnen we bijvoorbeeld de golflengte van Radio 5 (747 khz) uitrekenen. De lichtsnelheid is 300 000 000 meter per seconde. De golflengte van Radio 5 is dus : 300 000 000/747 000 = 401,6 meter. (daar hebben we natuurlijk wel even een rekenmachine voor nodig!). Radio 5 is te ontvangen met de radio ontvanger die hier gebouwd wordt.


Voor het bouwen van de radio ontvanger moet er eerst een spoel worden gewikkeld. Dat is een plastic buis met een koperdraad er heel strak omheen gewikkeld. Een heel secuur werkje.
Om en in zo'n spoel ontstaat een magnetisch veld. De magnetisch energie die zo wordt opgeslagen kan worden gebruikt om een radio te laten werken.

Na het wikkelen van een spoel gaat elke student de zogeheten zelfinductie van die spoel meten, uitgedrukt in micro Henry.

Door nu een ferrietstaaf (een staaf gemaakt van de metalen ijzer, kobalt en nikkel) in die spoel heen en weer te bewegen kun je die zelfinductie variëren.

De volgende keer wordt de werking van de elektronische componenten : Condensator en diode uitgelegd en wordt er verder gebouwd aan de radio.

 

Voor de liefhebbers : een morsekaart, downloaden en printen.

 

Bezoek Utrechts Archief Werkplaats Kindergemeenschap

Bezoek Utrechts Archief

 

Als onderdeel van het geschiedenis project, gingen onze studenten op donderdag 2 juli 2009, samen met Wessel van Setten, op bezoek bij het Utrechts Archief. Daar worden kilometers archieven, foto's, tekeningen, kaarten en films over de stad en de provincie Utrecht bewaard.

Aan de hand van een gevonden "lijst van uijtrusting" van Leendert Stuuroort, een jongen van 15 jaar, die aangemonsterd was op een Oostindië vaarder, wordt een leven gereconstrueerd. In een koffer zijn alle spullen bij elkaar gestopt die op de lijst staan. Kleren (heel ruim, zodat je ze altijd past), tabak (kinderen rookten al), een fles brandewijn (om het vieze water onderweg op zee te kunnen ontsmetten) en een hangmat. Oud is hij niet geworden, in de kanttekening van de lijst staat dat hij op zijn eerste reis een zeemansgraf heeft gekregen.Uit het feit dat hij kanonnen moest schoonmaken kunnen we enigszins de doodsoorzaak afleiden.

Na een uitleg over de geschiedenis van het gebouw zelf. Eerst abdij en na de beeldenstorm, Rechtbank en Hof van Utrecht en sinds 2008 is er het publiekscentrum van het Utrechts Archief gevestigd.


Op een aantal grote schermen kunnen gegevens uit het archief worden opgehaald en bekeken. De gevonden artikelen kunnen verzameld worden en later afgedrukt.

 

 

 

 


Pagina 2 van 5

Geef je mening :

Wat vind je van de Basisuniversiteit?